• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA (Master in Business Administration)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «Διοίκηση  Επιχειρήσεων-MBA (Master in Business Administration)»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση  Επιχειρήσεων-MBA (Master in Business Administration)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διδάξουν στα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση:

  1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr )
  2. Βιογραφικό σημείωμα

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 10η Φεβρουαρίου 2021 έως την 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00. Η ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  1. Εμπορικό & Εργατικό Δίκαιο (39 Ώρες)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  1. Διοίκηση Μάρκετινγκ (39 Ώρες)
  1. Διεθνές μάρκετινγκ και στρατηγική (27 Ώρες)
  1. Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (39 Ώρες)

Σημείωση:
α) Οι Καθηγητές ΑΕΙ άλλων ιδρυμάτων θα πρέπει να αποστείλουν και υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση υπηρεσίας που θα αναφέρονται η βαθμίδα και τα/ο γνωστικά/ό αντικείμενα/ο διδασκαλίας.

β) Οι παλιοί συνεργάτες του ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν μόνο αίτηση.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων,

Τ.Κ. 41500, Λάρισα
τηλ: 2410684708-709
e-mail: secrypms@uth.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Αν. Καθηγητής


Σχετικά αρχεία: Αίτηση Διδακτικού Έργου 2020-2021 ΜΒΑ