• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική Γλώσσα.

Το ΠΜΣ αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και από υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Συνολικά προσφέρονται δεκαεπτά (17) μαθήματα και στις δύο ειδικεύσεις. Οι φοιτητές καλούνται ακόμη να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Τα μαθήματα Κορμού προσφέρονται από κοινού στο 1ο εξάμηνο και στις δύο ειδικεύσεις και είναι πέντε (5) Υποχρεωτικά. Τα μαθήματα Ειδίκευσης στο 2ο εξάμηνο είναι τέσσερα (4) Υποχρεωτικά και ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό. Τα μαθήματα κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά που προσφέρονται είναι συνολικά τέσσερα (4) και είναι κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί (13) πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδες (ECTS), οι οποίες αντιστοιχούν στα πέντε (5) διδασκόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 (ECTS). Σύνολο [30 – 30 – 30 = 90 (ECTS)].

Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), αφού ήδη οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά σεμινάρια α) Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας και Τεχνικές Συγγραφής επιστημονικών εργασιών β) Στατιστική Ανάλυση με SPSS: Θεωρία-Εφαρμογή- Ασκήσεις.

Όλα τα μαθήματα (Κορμού και Ειδίκευσης) που προσφέρονται είναι δεκαεπτά (17) συνολικά και είναι τα κάτωθι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
(και για τις δύο ειδικεύσεις)
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Οργάνωση και Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Χρηματοοικονομική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών ΑποφάσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Εμπορικό & Εργατικό Δίκαιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Oργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Management
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Στρατηγική διοίκησηΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Λογιστική Κόστους & Διοικητική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Εσωτερικός Έλεγχος και ΔιαφάνειαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διοίκηση και Διαχείριση έργωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Μάρκετινγκ
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Διοίκηση ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Συμπεριφορά Καταναλωτή & Έρευνα ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό ΕπιχειρείνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διεθνές Μάρκετινγκ & ΣτρατηγικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ - Επιλέγεται ΕΝΑ (1) από τα ΤΕΣΣΕΡΑ (4)ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ30
Διοίκηση Λειτουργιών & ΕφοδιαστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Φορολογική και Τραπεζική ΝομοθεσίαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Αποτίμηση - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (Διαφήμιση, Δημόσιες σχέσεις)ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΕΙΔΟΣΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΑ
2. Στατιστική Ανάλυση με SPSS: Θεωρία-Εφαρμογή- ΑσκήσειςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΒ
Σχετικά αρχεία:

Σχετικά αρχεία: Αναλυτικα Περιγράμματα Μαθημάτων