Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Οικονομική των επιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Διοίκηση ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Λογιστική και Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Νέες τεχνολογίες στην Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΠ), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, ΗγεσίαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας & διοίκηση λειτουργιώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Στατιστική & στοιχεία Οικονομετρίας
(Εισαγωγή-Βασικές έννοιες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6
Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ή εναλλακτικάΕΠΙΛΟΓΗΣ30
Ειδικά Θέματα ΔιοίκησηςΕΠΙΛΟΓΗΣ15
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ - Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεωνΕΠΙΛΟΓΗΣ15
ΣΥΝΟΛΟ90
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram